Cześć
Nazywam się Patryk Wajszczak jestem założycielem i właścicielem firmy TEAM 4 LIFE.
W roku 2013 rozpocząłem szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, moim celem było szkolenie i przygotowanie Ratowników Wodnych do pracy w ratownictwie.

Z zawodu jestem Ratownikiem Medycznym, na co dzień pracującym w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Z pasji zajmuję się Ratownictwem Wodnym i pochodnymi tematami takimi jak Sporty motorowodne i Żeglarstwo.

Podczas prowadzenia szkoleń zwracam szczególną uwagę na budowanie świadomości dlaczego mamy udzielać pomocy i prowadzić czynności ratunkowe, dopiero wtedy możemy wykonywać czynności ratunkowe poprawnie i z dużym zaangażowaniem.
Brak świadomości może spowodować zmniejszenie efektywności naszych działań.
Ratownictwo to praca zespołowa , dopiero wtedy można osiągną sukces. Jedna osoba nie jest w stanie wykonać tego co zespół – jest nie kompletna.
Zespół ratowników musi być spójny i kompletny , powinien się uzupełniać i polegać na sobie, mieć zaufanie do siebie nawzajem .