O szkoleniu

Kurs daje dodatkowe punkty przy przyjmowaniu do pracy w Straży Pożarnej, Policji.

Zasadniczym założeniem kursu jest przygotowanie osób działających w ramach jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w miejscu zdarzenia.

Podstawa prawna organizacji kursu:

Czas trwania: 66 godzin zajęć w tym:

 • 25 godzin zajęć teoretycznych,
 • 41 godzin zajęć praktycznych prowadzonych zgodnie z planem nauczania.

Osoby uczestniczące w kursie zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

 • organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne,
 • bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia,
 • zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu,
 • elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe,
 • poszkodowany nieprzytomny,
 • resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne),
 • zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną,
 • wstrząs,
 • inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy,
 • zatrucia, podtopienie,
 • urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn,
 • urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru,
 • taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka,
 • ewakuacja ze strefy zagrożenia,
 • udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych,
 • psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych,
 • zajęcia do dyspozycji prowadzących.

Po ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy otrzymujesz odpowiednie zaświadczenie potwierdzające zdobycie tytułu “RATOWNIKA” tzn. zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Uprawnienia utrzymują ważność przez 3 lata od daty egzaminu, przed końcem ważności uprawnień KPP należy ponownie podejść do egzaminu aby nie stracić uprawnień.

Pierwsza Pomoc